Ptak Spółka Akcyjna

Rzgów

Żeromskiego 6, Rzgów, 95-030

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru
KRS 0000396803
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
7282785090
Wysokość kapitału zakładowego
733 694 500,00 złotych
Dokumenty do pobrania